Delflandpleinbuurt en Staalmanpleinbuurt, Amsterdam

In de Westelijke Tuinsteden zijn verschillende woningen gesloopt en door nieuwbouw vervangen. Een kader voor de openbare ruimte schetst het kader waarbinnen de stedelijke vernieuwing plaats vindt. De herstructurering is daarbij aangegrepen om pregnant verschillende woonmilieus te creëren: woongebouwen met groene binnenhoven in de ene buurt, woonparken en gesloten bouwblokken met binnenplaatsen in de andere buurt.

Door de inzet van straatbomen is het stratenplan helder van opzet gebleven. Een fors deel van de parkeerplaatsen wordt in gebouwde vorm in de nieuwbouw ondergebracht. Een toename van woningaantal, het opheffen van snippergroen en het omheinen van de buitenruimte van de woongebouwen zijn beantwoord met twee grote beeldbepalende ruimtes: een park in de Staalmanpleinbuurt en een winkelplein in de Delflandpleinbuurt.
Een profielenboek, een materialencatalogus en inrichtingsdetails vormen de leidraad bij de herinrichting van de straten. Met 30×30 tegels voor de brede trottoirs en gebakken keien op de rijlopers wordt de sfeer van de tuinsteden in ere gehouden.

 

Locatie: Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Overtoomse Veld

Opgave: profielenboek, materialencatalogus en inrichtingsdetails
Ontwerp: 2002 – 2003

ligatuur balk diverse pagina's 2