Delflandpleinbuurt en Staalmanpleinbuurt, Amsterdam
In de Westelijke Tuinsteden worden veel woningen gesloopt en door nieuwbouw vervangen. Voor twee buurten is voor de openbare ruimte het kader geschetst waarbinnen de stedelijke vernieuwing plaats vindt. De herstructurering is aangegrepen om pregnant verschillende woonmilieus te creëren: woongebouwen met groene binnenhoven in de ene buurt, woonparken en gesloten bouwblokken met binnenplaatsen in de andere buurt. Mede door de inzet van straatbomen is het stratenplan helder van opzet gebleven. Een fors deel van de parkeerplaatsen wordt in gebouwde vorm in de nieuwbouw ondergebracht. Een toename van woningaantal, het opheffen van snippergroen en het omheinen van de buitenruimte van de woongebouwen zijn beantwoord met twee grote beeldbepalende ruimtes: een park in de Staalmanpleinbuurt en een winkelplein in de Delflandpleinbuurt.
Een profielenboek, een materialencatalogus en inrichtingsdetails vormen de leidraad bij de herinrichting van de straten. Met trottoirtegels formaat 30×30 en gebakken keien op de rijlopers wordt de sfeer van de tuinsteden in ere gehouden.

 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Overtoomse Veld
Ontwerp: 2002 – 2003