Fryske wyn
Uitgangspunt van het advies voor de toekomstige plaatsing van een nieuwe generatie windturbines in Friesland is niet langer ‘de schade te beperken’ maar te gaan voor ruimtelijke kwaliteit. Daarvoor zijn drie aanbevelingen gedaan.
Vrijwaar de Friese iconen. Bij de huidige praktijk van kleine opstellingen vervlakt het landschap. Daarom de keuze voor een selectiever plaatsingsbeleid. De inzet daarbij is om de iconen van het Friese landschap – het Waddengebied, de Friese Meren en Gaasterland – vrij te houden.
Kansrijke gebieden krijgen karakteristieke opstellingen. Gepleit wordt voor een ruimtelijk meer uitgesproken beleid. De keuze richt zich op een paar forse opstellingen die de kwaliteiten van de plek versterken en de landschappelijke verschillen accentueren.
Organiseer de vervanging. We beginnen niet met een schone lei, het wensbeeld is alleen te bereiken als de bestaande turbines worden opgeruimd. Kansen voor nieuwe opstellingen liggen in het windrijke open landschap van de kleigebieden. In het ruimtelijke voorstel wordt het aantal windturbines meer dan gehalveerd tot een aantal van 130. Hierbij wordt ruim drie keer zoveel vermogen gegenereerd als nu het geval is.

 

Locatie: Friesland

Opdrachtgever: Atelier Fryslân, Provincie Friesland

Opgave: ontwikkelingsvisie windenergie
Ontwerp: 2008 – 2009

ligatuur balk diverse pagina's 2