Hogeland Groningen
In het vlakke Noord-Groningse land domineren kloeke boerderijen en erven het beeld. In verband met de voortgaande ontwikkelingen van de boerderijen bestaat behoefte aan nieuwe strategieën voor het erf.

Voor zowel het oude als het nieuwe erf is een prototype opgesteld. Bij de oude erven worden typische elementen als een gracht en een bomencarré gereconstrueerd. Nieuwe stallen en schuren worden beantwoord met een fors ‘groenblok’. Bij bedrijfsbeëindiging raken de uitbreidingskavels bewoond.

 

Locatie: Het Hogeland

Opdrachtgever: Libau, Welstands- en monumentenzorg Groningen

Opgave: ontwerpstudie boerenerven
Ontwerp: 2002 – 2003

ligatuur balk diverse pagina's 2