Hogeland Groningen
In het vlakke Noord-Groningse land domineren kloeke boerderijen en erven het beeld. Voor zowel het oude als het nieuwe erf is een prototype opgesteld waarin ruimte is opgenomen voor onbekende ontwikkelingen. Bij de oude erven worden typische elementen als een gracht en een bomencarré gereconstrueerd. Nieuwe stallen en schuren worden beantwoord met een fors groenblok. Bij bedrijfsbeëindiging raken de uitbreidingskavels bewoond.

 

Opdrachtgever: Libau, Welstands- en monumentenzorg Groingen
Ontwerp: 2002 – 2003