Landelijk Strijp, Eindhoven

Eindhoven wil zijn positie als innovatieve regio, als ‘brainport’ uitbouwen. Een wervend vestigingsklimaat is daarbij noodzakelijk. Dat betekent een aangename omgeving om in te werken maar ook om in te wonen. Onderdeel van die omgeving is het groen.

Landelijk Strijp omvat de groene wig aan de noordwest zijde van de stad. Hier, langs de A2, wordt de nieuwe Brainport Innovatie Campus gevestigd. De ambitie is ook om de relatie tussen stad en land, tussen Eindhoven en het Groene Woud te versterken.

Het landschapsplan geeft invulling aan een stevig landschappelijk raamwerk. Het plan bestaat uit acht onderdelen van een majestueuze laan, een kloeke bosrug en een doorgaand beekdal als dragers tot een fijnmazig padenstelsel, een dwaalroute en een ‘werklandgoed’ aan de A2. De acht onderdelen zijn ten behoeve van het masterplan allen in hun opzet, maatvoering, beeld en kosten uitgewerkt.

 

Locatie: Eindhoven

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Opgave: landschapsplan
Ontwerp: 2009
I.s.m. Ecologica

ligatuur balk diverse pagina's 2