Landelijk Strijp, Eindhoven
Eindhoven wil zijn positie als innovatieve regio, als ‘brainport’ uitbouwen. Een wervend vestigingsklimaat is daarbij noodzakelijk. Dat betekent een aangename omgeving om in te werken maar ook om in te wonen. Belangrijk onderdeel van die omgeving is het groen. Landelijk Strijp omvat de groene wig aan de noordwestelijke zijde van de stad. Hier, langs de A2, wordt de nieuwe Brainport Innovatie Campus gevestigd. De ambitie van Landelijk Strijp is ook om de relatie tussen stad en land, tussen Eindhoven en het Groene Woud te versterken. Het landschapsplan geeft invulling aan een stevig landschappelijk raamwerk. Het plan bestaat uit acht onderdelen. Een daarvan is de ‘groene as’, een majestueuze laan vanuit het centrum van Eindhoven naar Oirschot. Langs de Ekkersrijk, een zijbeek van de Dommel, komt een nieuw beekpark dat als uitloop voor de nieuwe campus gaat dienen.

 

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Ontwerp: 2009
I.s.m. Ecologica