Landschapsplan Midden-Nederland Noord

Dit landschapsplan omvat de inpassing van het hoofdwegennet in Midden-Nederland Noord: de A6, de A27 en de N50. Het plan verwoordt de actuele visie op de ruimtelijke kwaliteit van het snelwegnetwerk binnen de regio en vertaald deze per weg in richtlijnen voor de deeltrajecten, knooppunten en verzorgingsplaatsen. Daarnaast zijn kaders opgenomen voor nieuwe kunstwerken en de omgang met duurzame energie.

De visie op het beeld van de wegen kent twee pijlers. Het beleefbaar maken van het IJsselmeergebied als grootschalig en uniek ingenieurslandschap staat voorop. Daarbij past een geënsceneerd, attractief en royaal wegbeeld. Deze pijlers zijn vertaald in zeven principes voor de verschillende rijkswegen in de polders. Zo worden de aanlandingen van de wegen in de polder telkens beleefbaar gemaakt, zijn de dwarsprofielen van de wegen royaal vormgegeven, zijn wegdelen afgestemd op de indeling van het landschap en is de vormgeving van de knooppunten en aansluitingen sterk verbonden met de directe omgeving.

Elk van de routes – A27, A6 en de N50 is daarna opgedeeld in herkenbare trajecten. Voor deze trajecten en voor de knooppunten zijn concrete richtlijnen opgesteld en is een doorkijk opgenomen naar het beheer.

 

Locatie: Flevoland – Noordoostpolder

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Opgave: landschapsplan
Ontwerp: 2018

ligatuur balk diverse pagina's 2