Traverse Harlingen
De oorspronkelijk op een talud gelegen provinciale weg N31, deelde Harlingen in tweeën. Deze weg is verbreed tot snelweg en in een tunnelbak gelegd. Het voor dit project opgestelde ambitiedocument verbeeldt en verwoordt de voor dit stuk snelweg onderscheidende aspecten.
Waar de weg de havenstad binnenkomt blijft de omgeving landelijk. Het profiel is hier ruim en grazig. Daarna volgt een passage in een tunnelbak door de stadsrand. De wanden van de traverse, de viaducten en een aquaduct zijn op eenduidige wijze en ingetogen vormgegeven. De aan de binnenzijden van de oversteken te verbijzonderen randdetails van de kunstwerken leggen een link naar de haven.
De stadswegen die de traverse kruisen behouden elk hun eigen schaal en karakter. De buurten in het oosten van Harlingen worden daarmee op soepele wijze met het oude centrum verbonden. De omgeving van de centrale op- en afrit, het adres Harlingen, is tot een groen entreeplein uitgewerkt dat op termijn tot een bebouwde stadsentree zal uitgroeien.

 

Locatie: Harlingen

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Opgave: ambitiedocument

Ontwerp: 2011 – 2012
Realisatie: 2014 – 2016
I.s.m. Enno Zuidema, NEXT architects

ligatuur balk diverse pagina's 2