Traverse Harlingen
De op een talud gelegen provinciale weg N31, die momenteel Harlingen in tweeën deelt, wordt tot snelweg verbreed en in een tunnelbak gelegd. Het voor dit project opgestelde ambitiedocument verbeeldt en verwoordt de voor dit stuk snelweg kenmerkende en onderscheidende aspecten.
Waar de weg de havenstad binnenkomt blijft de omgeving landelijk. De wanden van de traverse, de viaducten en een aquaduct worden op eenduidige wijze ingetogen vormgegeven. De aan de binnenzijden van de oversteken te verbijzonderen randdetails van de kunstwerken leggen een link naar de haven.
De stadswegen die de traverse kruisen behouden hun eigen schaal en textuur. De buurten in het oosten van Harlingen worden daarmee op soepele wijze met het oude centrum verbonden. De omgeving van de centrale op- en afrit, adres Harlingen, is tot een groen entreeplein uitgewerkt dat op termijn tot een bebouwde stadsentree zal uitgroeien.

 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Ontwerp: 2011 – 2012
Realisatie: 2014 – 2016
I.s.m. Enno Zuidema Stedebouw, NEXT architects