Noorderdiepzone
De Noorderdiepzone, pal ten zuiden van Dordrecht, vormt een laatste schakel in de plannen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De zone vormt een verbinding voor de natuur, een uitloopgebied voor de stad en geeft een verbetering van de waterkwaliteit.

 

Het inrichtingsplan voorziet in een nieuwe inlaat, middels een hevel, aan de oostzijde van Polder de Biesbosch. Na de inlaat wordt het water in drie stromen verdeeld. Langs deze drie hoofd waterstromen worden brede natuurvriendelijke oevers aangelegd. In de gehele Noorderdiepzone wordt het waterpeil opgezet waardoor het gebied natter wordt. Afhankelijk van de hoogte van het maaiveld ontstaan natte graslanden, moeras of plassen ontstaan. Dat geeft goede kansen voor de natuur. De zone gaat een belangrijke rol vervullen als ecologische verbinding tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch. In het gebied is een uitgekiend stelsel van routes opgenomen. Dit voor een uiteenlopend recreatief gebruik: wandelaars, fietsers en ruiters. De centraal gelegen Zuidbuitenpoldersekade vormt daarbij de ruggengraat. Op de dijk bij de Oosthaven vormt de nieuwe hevel een prachtige uitzichtsplek.

 

Opdrachtgever: gemeente Dordrecht
Opdrachten: ontwerp en uitvoeringsbegeleiding
Ontwerp: 2014 – 2015
Realisatie: 2016 – 2017
Omvang: 284ha
I.s.m. Dienst Landelijk Gebied, Ingenieursbureau Dordrecht