Noorderdiepzone
De Noorderdiepzone, pal ten zuiden van Dordrecht, vormt een laatste schakel in de plannen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De zone vormt een verbinding voor de natuur, een uitloopgebied voor de stad en geeft een verbetering van de waterkwaliteit.

Het inrichtingsplan voorziet in een nieuwe inlaat, middels een hevel, aan de oostzijde van Polder de Biesbosch. Na de inlaat wordt het water in drie stromen verdeeld. Langs deze drie hoofd waterstromen zijn brede natuurvriendelijke oevers aangelegd. In de gehele Noorderdiepzone is het waterpeil opgezet waardoor het gebied natter wordt. Afhankelijk van de hoogte van het maaiveld zijn natte graslanden, moeras of plassen ontstaan. Dat geeft goede kansen voor de natuur. De zone vervult een belangrijke rol als ecologische verbinding tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch. In het gebied is een uitgekiend stelsel van recreatie routes opgenomen. Dit voor een uiteenlopend gebruik: wandelaars, fietsers en ruiters. De centraal gelegen Zuidbuitenpoldersekade vormt daarbij de ruggengraat. Op de dijk bij de Oosthaven vormt de nieuwe hevel een prachtige uitzicht plek.

 

Locatie: Dordrecht

Opdrachtgever: gemeente Dordrecht
Opgave: ontwerp en uitvoeringsbegeleiding

Omvang: 284ha
Ontwerp: 2013 – 2018
Realisatie: 2016 – 2019
I.s.m. Dienst Landelijk Gebied, Ingenieursbureau Dordrecht

ligatuur balk diverse pagina's 2