Wind Limburg

De provincie Limburg heeft in het Energieprogramma 2009 de doelstelling uitgesproken om in 2020 twintig procent van de energie op een duurzame wijze op te wekken. Windenergie vormt daarbij een belangrijke bron.

Windturbines zijn inmiddels zeer groot geworden. De ruimtelijk impact die de ze hebben is navenant, de turbines zijn zichtbaar vanuit de wijde omtrek. De windturbine is daarmee meer dan een lokale aangelegenheid. De studie houdt een pleidooi om selectief te zijn bij het plaatsen van opstellingen. Denk regionaal, beperk het aantal locaties, streef naar geconcentreerde opstellingen en houd daarmee de rest van de provincie vrij.

Vanuit het Limburgse landschap bezien, zijn er drie kansrijke zones voor de plaatsing van windturbines: de grensstreek, grote industrieterreinen en het Peelland.

Deze zoekzones vormen de basis voor een nadere selectie van specifieke voorkeursgebieden. Met het oog op een goede afweging van diverse aspecten, waaronder natuur- en milieuwetgeving en de technische en financiële haalbaarheid, zijn de zoekzones in het landschapsadvies ruimer gehouden en is een voorzet gegeven voor de opstellingen in de voorkeursgebieden die een uitgangspunt geeft voor het verdere afwegingsproces.

 

Locatie: Limburg

Opdrachtgever:  Provincie Limburg
Opgave: Landschapsadvies Windenergie
Ontwerp:  2011
I.s.m. Sealand Sustainable b.v.

ligatuur balk diverse pagina's 2