• Ontwerpen in het MIRT, handreiking, Ministerie van I&M, i.s.m. EZS Stedebouw, Studio Platz, ECORYS Communicatie, 2011
 • A2, Leidsche Rijn, ontwerp tracering en overkapping snelweg, Gemeente Utrecht, 2003
 • N355 Noordhorn, landschappelijke inpassing provinciale weg, Provincie Groningen, i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw, 2009
 • Rotterdam, bomenstructuurvisie Rotterdam, Gemeente Rotterdam, 2008-2009
 • Park Lingezegen, beeldplan en deeluitwerkingen regiopark, Provincie Gelderland, 2007-heden
 • A15 en A12, ruimtelijke verkenning en gebiedsvisie doortrekken snelweg, Stadsregio Arnhem Nijmegen, 2007-2008
 • Hoeksche Waard, ontwerp regionaal bedrijvenpark, Gemeente Binnenmaas, i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw, 2007-heden
 • HOV-Z50, Utrecht, ontwerp tracé openbaar vervoerroute en omgeving, Gemeente Utrecht, 2007
 • Taatse viaduct, Utrecht, inrichtingsplan, Gemeente Utrecht, 2007
 • Waalre Noord, Sint Oedenrode en Uden, visies dorpsuitbreidingen, AM, i.s.m. Enno Zuidema stedebouw, 2006-2008
 • Centrale Zone, Leidsche Rijn, ruimtelijke randvoorwaarden deelgebieden, Gemeente Utrecht, 2006-heden
 • Land van Wehl, structuurplan regionaal bedrijventerrein, dorpsuitbreiding en groengebied, Gemeente Doetinchem, i.s.m. Nieuwe Gracht, Willie Fikken, 2006-2007
 • Hof van Twente, welstandnota, Gemeente Hof van Twente, 2003-2004
 • Twenterand, welstandnota, Gemeente Twenterand, 2003
 • Het Klooster, Nieuwegein, ontwerp entreegebied bedrijventerrein, Gemeente Nieuwegein, i.s.m. Enno Zuidema stedebouw, 2002
 • Nieuwe Waterweg, verstedelijkingsvisie, Gemeente Rotterdam, i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw, 2001
 • Woonlandschappen, ontwerpstudie diverse provincies, Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, 2001-2002
 • Meppel, ontwikkelingsvisie, Gemeente Meppel, i.s.m. De Lijn, 1999-2001
 • Westelijke Tuinsteden Amsterdam, visie vernieuwing, Samenwerkende Woningcorporaties, i.s.m. Urhahn Urban Design, 2000
 • Achter de duinen, IJmuiden-Hoek van Holland, verstedelijkingsvisie, Rijksinstituut voor Kust en Zee, 2000
 • Bijlmermeer en Gemeenschaps- polder, Amsterdam, ontwerp groenstructuur en waterstructuur, Gemeente Amsterdam, Ministerie van LNV, 1997
 • Amstel III, Amsterdam, ruimtelijke visie zakencentrum en bedrijventerrein
  Grondbedrijf Amsterdam, 1997
 • Woonoord Drenthe, ideeënstudie landelijk wonen, Provincie Drenthe, i.s.m Max 1 architektuur en stedebouw, 1996
 • Lelystad-Zuid, ideeënschets groenstructuur, Provincie Flevoland, 1995

Documentatie Stad en infrastructuur